דרשות

דרשת בר מצווה מסורתית בחרוזים

נכתב ע"י עידית גילאור - ברכה לכל אירוע בתאריך 1/3/2017

ביום הזה,  החשוב והמיוחד
אני עומד כאן נרגש מעצם המעמד.
חווה במסעי נקודת ציון חשובה
אפופה בקדושה – גיל בר המצווה.
וכמו שנאמר במסכת אבות –
“בן י”ג שנים – למצוות”
וגם אני עובר היום מילדות לבגרות,
מתמימות – לפקחות ומתלות- לאחריות.
מוכן להיכנס לעולה של תורה
ולהניח תפילין באמונה גמורה,
לקיים את תרי”ג מצוות תורתנו,
ולאמץ את הנאמר במשנת אבותינו:
“אמור מעט ועשה הרבה
והוי מקבל כל האדם בסבר פנים יפות”.
כך אנהג במשך שנותיי הבאות –
במוסר ודרך ארץ על פי הכתובים
ואפאר את משפחתי בתורה ומעשים טובים.
אבקש ממך רק, ריבון העולמים
שתשמור על משפחתי ועליי כל הימים.
שתפתח בפנינו את שערי הברכה
ותשמור על בריאותנו ברוב חסדך.

אני רוצה להודות היום לאימי ולאבי
באהבה והוקרה מעומק ליבי
על שהם מכוונים, תומכים ומחנכים,
ונוטעים בי שורשים של כבוד וערכים,
משמשים בחיי דוגמא ומופת
ומוליכים אותי תמיד בדרך האמת.

לפני מספר ימים כשעליתי לתורה
קראתי בבית הכנסת את פרשת ההפטרה:
פרשת “ע?ק?ב” שבה מובטחת לישראל
ברכה לעד – אם יקיימו את מצוות האל.
וכמו בכתובים – כך גם בחיינו
אנחנו מצווים לנהוג על פי מידותינו.
ביושר, בצדק ובכבוד לבני אדם,
וכך נזכה לברכת בורא עולם.

אני רוצה לאחל מכל ליבי לכולכם
שה’ תמיד יהיה בעזרכם,
שיגן על כולנו מכל פגע וצרה
ויגשים תפילותינו אמן במהרה.

 © כל הזכויות שמורות לעידית גילאור

גודל פונט