דרשות

דרשה לבר מצווה פרשת נשא

נכתב ע"י בתאריך 1/3/2017

“אורחים יקרים, בני משפחה וחברים, ברשותכם אשא מספר מילים על פרשת השבוע מתוך תורתנו הקדושה, הלוא היא פרשת נשא.

פרשת נשא היא הפרשה השנייה בספר מדבר שהוא הספר הרביעי במניין חמישה חומשי התורה. את פרשת נשא קוראים בדרך כלל בשבת הסמוכה לחג השבועות שהוא כידוע חג מתן תורתנו הקדושה, ולפיכך השמחה היא כפולה ומכופלת.

הפרשה עוסקת במגוון נרחב של נושאים וכמו בפרשות רבות בספר במדבר גם פרשה זו עוסקת בהכנות של בני ישראל לקראת המסע לארץ ישראל. אחד הנושאים בהם עוסקת פרשת נשא הוא נושא ברכת הכוהנים המצווים לברך את בני ישראל בברכתם.

ברכת הכוהנים מורכבת משלושה פסוקים שהם כנגד שלושה חלקים מתוך הציבור המרכיב את עם ישראל,
החלק הראשון של הברכה מתחיל במילים “יברכך השם וישמרך” והוא מיועד לעובדים ואנשי העמל ובעלי המלאכות מקרב הציבור.
החלק השני של הברכה מתחיל במילים “יאר השם פניו אליך ויחונך” והוא מיועד לאותו ציבור העוסק בלימוד
החלק השלישי של הברכה מתחיל במילים “ישא השם פניו אליך וישם לך שלום” והוא מיועד לאנשי החייל ולאנשים המשרתים בכוחות הביטחון המגנים על הציבור.
ברכת הכוהנים היא ברכה מיוחדת המועברת ישירות מהקדוש ברוך הוא אל בני ישראל באמצעות הכוהנים. אומנם הברכה נאמרת על ידי הכוהנים שבעם אך הקדוש ברוך הוא מברך את עמו באופן ישיר בעזרת הכוהנים ועל כך אנו למדים מהמשפט הבא:
“ושמו את שמי על בני ישראל ואברכם”.

היום, עם הגיעי לגיל המצוות ועם קבלת עול המצוות, אני רוצה לברך כל אחד ואחת מכם בברכת החסד, הגבורה, התפארת, ההוד והנצח. אני רוצה להודות לכל אחד ואחת מכם על שהגעתם לחגוג יחד איתי, ולברך אתכם בכל הברכות המופיעות בפרשת השבוע פרשת נשא .

גודל פונט