דרשות

דרשת בת מצווה מסורתית

נכתב ע"י יהודית פפל - אתר בן 13 בתאריך 1/3/2017

ברוך שהחייני וזיכני לזאת השעה
בה מתחייבת אני בעולה של תורה
בה מקבלת אני את ייעודי על פני האדמה
לקיים את המצוות שניתנו מפי גבורה.

ברגע כה מרגש ונפלא,
הרשו לי גבירותיי ורבותי לשאת תפילה,
תפילה זכה וטהורה –
תפילתה של בת-מצווה.

יהי רצון מלפניך, אב הרחמים,
שתברכני בזה הרגע ובכל המועדים
אנא, ה’, ברוב חסדיך
עשני בת כשרה לפניך

עשה שלא ישלוט בי יצר הרע,
ומפגיעה בכבודם של הבריות אמנע
שאטיב להקפיד להדר בכבוד הורי היקרים
באהבה וברצון ולא חלילה בייסורים

תן בי את הכוח לתת מעצי
לאנשים הקרובים מאו ללבי
לנהוג כלפיהם באחריות ובדאגה,
בנאמנות אין קץ והמון אהבה.

ברך נא אלי את משפחתי היקרה
ומנע מהם כל צרה ומצוקה
ברכני בבריאות טובה ובאריכות ימים
בסבלנות ובנחת לאורך שנים

אנא אלי, שמור נא עלי
שתהא צניעותי נר לרגלי
אנא ה’ שמע לקול תחינתי
יהיו לרצון אמרי פי והגיון לבי לפניך,
ה’ צורי וגואלי.

גודל פונט