דרשות

דרשת בר מצווה פרשת תזריע – מצורע

נכתב ע"י רזי ברד - כפר עציון בתאריך 1/3/2017

על נביאים – אז והיום

לכל אלו שבאו להשתתף היום בשמחתנו ברוכים תהיו! תודה מיוחדת לדודי לני על שהגיע מארה”ב להשתתף בשמחתנו כאן בארץ. תודה לאורי מאיר על שלימד אותי את שתי הפרשות. תודה נוספת לאבי יעקב, ולאפרים ב”ק שמתוך לימודם המשותף צמחו המילים והרעיונות הללו.

ההפטרה שקראתי היום עסקה באחת מפרשיות אלישע הנביא, בעזרת פרשיה זו ננסה להבין מהו נביא, מיהו הנביא אלישע ומה תפקידו ?

נתחיל את דרכנו בפסוקי התורה:
“נביא אקים להם מקרב אחיהם כמוך ונתתי דברי בפיו
ודבר אליהם את כל אשר רצונו: והיה האיש אשר לא ישמע
אל דברי אשר ידבר בשמי אנכי אדרש מעמו” [1]
“כי יקום בקרבך נביא או חולם חלום ונתן אליך אות או מופת”[2]

הפסוקים מציינים את הנביא כשליח הקב”ה שמביא את דבריו לעם, ובכדי לאמת את
דבריו, באפשרות הנביא לתת אות או מופת. אולם, האות והמופת אינם מצביעים
בהכרח על הנביא כנביא אמת.
נמשיך אל דברי הרמב”ם על הנביא:
“ואפשר שישולח לעם מעמי הארץ או לאנשי עיר או
ממלכה לכונן אותם ולהוד?יעם מה יעשו או למונ?ע?ם
ממעשים הרעים שבידיהם … ולא כל העושה אות ומופת
מאמינים לו שהוא נביא, אלא אדם שהיינו יודעים בו
מתחילתו שהוא ראוי לנבואה בחכמתו ובמעשיו שנתעלה
בהן על כל בני גילו… ” [3]
הרמב”ם מגדיר את תפקיד הנביא גם כמחנך העם על פי הקב”ה, ושליחותו היא להדריך ולהורות את העם במעשיהם הטובים או הרעים. ויותר מכך אומר הרמב”ם שיש בידינו היכולת לזהות את אותם אנשים הראויים לנבואה, ומהם נקבל את דברי ד’.
אם נחזור אל הנביא אלישע, ונאפיין את דרכו בנבואה, נוכל לראות כי אלישע הרבה לפעול בדרך ניסית היוצאת מדרכי הטבע, פעולותיו היו מכוונות להצלת חיים, או ללקיחת חיים. כך סייע אלישע לאנשי העיר יריחו ותיקן את מימיהם[4], וכן סייע לאשת אחד מבני הנביאים[5]. מנגד, מוצגת לנו הפגיעה בתינוקות בית אל שלעגו לו[6] וכן בהפטרה שלנו – סיפורו של השליש שנדרס למוות. מעשיו של אלהשע היו הדרכה
מעשית לעם כיצד לנהוג בחייהם, מהי הדרך הטובה ומהי הדרך הרעה. בכך פועל אלישע לא רק כנביא המביא את דבר ד’ שנאמר לה אלא משמש גם כמורה דרך התנהגות לחיי היומיום.
המשמעות לגבינו היום, בזמן שאין נבואה ונביאים, היא שעלינו לפנות אל העבר, וממנו ללמוד את הדרכים והכלים בעזרתם נוכל לזהות את ה”נביאים” של ימינו, אנשי אמת מהם ניתן לקבל את אותה הדרכה נבואית, ואיתם לשתף פעולה בשיפור ובשכלול חיינו

אני מקווה שיחד איתכם אזכה לשמוע, ללמוד, נ/אמור, לעשות ולקיים את דברי התורה באהבה, ולחיות חיי אמונה ואמת.

שבת שלום

[1] פרשת שופטים, דברים יח’. יי-יט’  [2] פרשת ראה , דברים יג’, ב  [3] רמב”ם הלכות יסודי התורה פרק ז’, הלכה ז’  [4] מלכים ב ל יח כב  [5] מלכים ל ד, א- ז  [6] מלכים ב’ ב, כג-כה

גודל פונט