דרשות

דרשה לפרשת וארא

נכתב ע"י בתאריך 1/3/2017

אורחים ובני משפחה יקרים, הורים נפלאים, קהל נכבד, הרשו לי לשאת מספר מילים על פרשת השבוע אותה אנו קוראים בימים אלו , הלו היא פרשת “וארא”.

פרשת “וארא” היא הפרשה השנייה בספר שמות והפרשה הארבע עשרה במספר במניין פרשיות השבוע. פרשה זו עוסקת בעיקרה ב-שבע המכות הראשונות מתוך עשר המכות המוטלות על מצרים. בתחילת הפרשה אני עדים לשיחה ארוכה בין משה לאלוקים, במהלכה האלוקים חוזר ומספר למשה את היסטורית אבותיו ואת הבטחותיו לכל אחד ואחד מהם.

אף על פי שמשה היה חדור אמונה בגאולה ההולכת וקרבה, ואף על פי שהוא ידע שדברי אלוקים חיים הם, מתארת לנו הפרשה שוב ושוב את הבטחותיו של הקדוש ברוך לאבותינו הקדושים אודות דבר הגאולה.

כידוע, לכל מילה בספר התנ”ך הקדוש יש משמעות גדולה לחיי כל אחד ואחד מאיתנו. תיאור הבטחת הקדוש ברוך הוא לאבותינו הקדושים בתחילת הפרשה, באה לרמז לנו על כך שכול אחד ואחד מאיתנו צריך לזכור כל הזמן ובכל רגע נתון את הברית הקדושה בין הקדוש ברוך הוא לאבותינו, ובייחוד ברגעים בהם אנו מאבדים את האמונה בדרכנו.

משה המקבל על עצמו את שליחות האלוקים, חוזר לפרעה ודורש ממנו לשחרר את העם ולהוציאו לחופשי. בפרשה מתואר כיצד מטה משה נהפך לנחש ומטהו של אהרון אחיו נהפכת לתנין מול עיניו של פרעה.

פרעה שאיננו מתרגש ממעשה הכשפים כדבריו, קורא לחרטומי מצרים,  שאף הם מצליחים להפוך את מטותיהם לנחשים, אך מטהו של אהרון בולע את מטותיהם, דבר שאינו משכנע את פרעה.
לאחר מכן,בהמשך הפרשה מתוארים שבע מכות, כאשר את שני המכות הראשונות מבוצעות על ידי אהרון ולא על ידי משה. מפרשים שונים סוברים כי מתוך הכרת תודה ליאור בה הוצפן משה בראשית ימיו, הוא איננו יכול להטיל מכות הקשורות על היאור, מכת דם ומכת צפרדע, ולכן הוטלה המשימה על אהרון אחיו.

מתוך פרשנות זו אנו למדים שיש להכיר טוב לכל מה שהגן וגונן עלינו לאורך החיים. משה בגדולתו, מכיר תודה ליאור מצרים ומלמד אותנו פרק חשוב בהלכות בין אדם למקום ובין אדם לחברו.

כל אחד ואחד מאיתנו צריך להכיר תודה לאורך כל חייו לאנשים ולסובבים אותו, בין אם מדובר בדמות אנושית ופיזית ובין אם מדובר בחפץ דומם.

ביום זה, בו אני עוזב את עולם הילדות ומצטרף לעולם הבגרות, אני מכיר תודה לכל אלו שליוו, חינכו והדריכו אותי עד היום, בראשית דבריי אודה להורי היקרים והנפלאים שהביאוני עד הלום, חינכו ,גידלו והמטירו עליי חום ואהבה בכל יום ויום, כמו כן, אני רוצה להודות לכל האורחים היקרים שליוו אותי בפרק זמן כזה ואחר בחיי עד כה, העניקו לי מנדיבות ליבם וחוכמתם, ולבסוף אני רוצה להוקיר תודה לבורא עולם על כך שהוא מעניק לנו מדי יום ובכל רגע נתון את חסדיו הרבים. תודה לכולכם שבאתם לחגוג איתי ועם בני משפחתי.

כל הזכויות שמורות לגילן פרסום ואינטרנט בע”מ

    גודל פונט