דרשות

דרשה לבר מצווה פרשת שמות

נכתב ע"י בתאריך 1/3/2017

בס”ד

ברשות הוריי היקרים מפז, ברשות מורי ורבותי הנכבדים, וברשות כל הקהל הקדוש הזה, ביום זה בו אני עוזב את עולם הילדות ומקבל על עצמי עול מצוות של תורתנו הקדושה, אשא מספר מילים על פרשות השבוע, היא פרשת שמות.

פרשת “שמות” היא הפרשה הפותחת את החומש השני מבין חמשת חומשי התורה, והיא נקראת על שם החומש כולו. הפרשה הפותחת את ספר שמות היא למעשה המשך ישיר לפרשה האחרונה בספר בראשית, ותחילתה בהצגת שמות בני ישראל היורדים מצרימה.

בהמשך הפרשה אנו למדים אודות הסבל הנורא שעברו בני ישראל תחת שלטונו של מלך מצרים –פרעה, ובפרשה זו אנו נחשפים גם לסיפור לידתו ותחילת הנהגתו של משה רבנו. בין יתר הגזירות אותן מטיל פרעה על בני ישראל אנו מוצאים את עבודות הפרך והעבדות בבניית ערי מסכנות, וכמובן את הציווי האכזרי “כל הבן היילוד היאורה תשליכוהו”.

בציווי זה ניסה פרעה לשים קץ למין הזכרי בקרב בני ישראל, וזאת על מנת שבנות העם העברי יתבוללו בקרב המצרים. מזימתו של פרעה, כמו מזימתם של המון שונאי ישראל לאורך הדורות איננה יצאה אל הפועל, וכל זאת הודות לחסדי האלוקים ששמר,שמור וישמור על נצח ישראל לדורי דורות.
ביום זה, בו אני מקבל עליי מצוות תורה, אני מצטרף לשרשרת ארוכה המתחילה בשמות בני ישראל היורדים מצרימה מתחילת הפרשה ומגיעה למעשה עד לדורנו ולימינו.

פרשת שמות מפגישה אותנו גם עם קריאתו של משה רבנו לשליט מצרים פרעה, בה הוא מבקש ממנו שלוש מילים פשוטות: “שלח את עמי”. פרעה שאיננו נעתר לבקשת משה, איננו יודע את גודל הצרה העומדת להגיע לעמו, לארצו וגם למשפחתו.

הפרשה מסתיימת בפסוק הבא: “ויאמר יהוה אל משה, עתה תראה אשר אעשה לפרעה כי ביד חזקה ישלחם וביד חזקה יגרשם מארצו”. מפסוק זה אנו למדים שרצונו של הקדוש ברוך הוא היה למעשה להפיל מכות חזקות וכואבות על פרעה ובני עמו, בגלל הסבל הרב שאילצו את בני ישראל לעבור.

פסוק זה המסיים את הפרשה ופותח את חשבון “עשר המכות” שיפלו על מצרים, אמור להמחיש לכל אחד ואחד מאיתנו את עוצמתו האדירה של הקדוש ברוך הוא, ואת אהבתו לבני ישראל.

ביום זה, בו אני עומד מולכם ומצטרף למניין העם היהודי כנוטל בעול המצוות, אני רוצה להרים עיני השמימה ולהודות לבורא עולם על כל החסדים שהוא עושה עימנו בכל רגע ורגע. גם אם לעיתים נדמה לנו שהדברים פועלים לרעתנו, וגם אם לפעמים אנחנו לא מבינים מהן הסיבות בגללם מתרחשים דברים לעם היהודי, לקדוש ברוך הוא דרכים נסתרות שנועדו רק להטיב עם כל אחד ואחד מאיתנו, בני העם היהודי, זרע בר קיימא לדור שירד למצרים.

אורחים יקרים, הרשו לי לברך כל אחד ואחת מכם ביום חגיגי זה, ולאחל לכולכם שתדעו לאהוב, להעריך, להאמין ולראות את כל הטוב שיש בעולם הנפלא בו אנו מהלכים!

כל הזכויות שמורות לגילן פרסום ואינטרנט בע”מ

    גודל פונט