דרשות

דרשה לבר מצווה בסגנון מסורתי

נכתב ע"י חברת טקסטים בחרוזים בתאריך 1/3/2017

דרשה בסגנון מסורתי
היום בהגיעי לגיל מצוות,
אני נוטל על עצמי עול של חובות.
לעשות את המצוות שהורנו ד’,
ובאמונה גדולה אותן לקיים.
לשמור על שלושת האותות שבין הקב”ה לביננו,
השבת, ברית המילה והנחת התפילין, שצוונו.
ככתוב בפרק כ”ה, ה’ במסכת אבות:
“בן שלוש עשרה למצוות”
אלה הדברים של יהודה בן תימא,
אציין מהם אחדים, רק כמה:
מהיום אני מצטרף למניין ומניח תפילין.
נדריי קיימים ואני בר מצווה ובר עונשין.
ואכן, אבי אומר לפני כולנו:
“מעונשו של זה ברוך שפטרנו”.

    גודל פונט