בר/בת מצווה
חיפוש תחום
בן שלוש עשרה למצוותנכתב ע"י יהושע ישי בתאריך 28/03/2010

בן שלוש עשרה למצוות

 

בשם "בר-מצווה" נקרא נער יהודי שהגיע  לשנת השלוש-עשרה שנה ויום אחד בימי חייו. מיום זה ואילך חלות עליו כל המצוות שביהדות, כדברי יהודה בן-תימא בפרקי אבות ה' כ"ה..."בין שלוש-עשרה למצווה"... מיום זה הוא מצטרף למניין עשרה כגדול.

 

רק במאה הארבע עשרה, קבעו שם זה לנער בן שלוש-עשרה ויום אחד; והוא בא במקום המונח הרבני, "גדול" או "בר-עונשין", דהיינו מי שאחראי  למעשיו  הרעים ונענש עליהם. נער בן שלוש עשרה, נדריו מתקיימים; והוא אחראי בלעדית מעתה והילך לכל מעשיו לטוב או לרע.

 

על-פי השקפת היהדות, הכניסה לעול המצוות, לגיל ההתבגרות איננה חייבת להיות מלווה בטקס חגיגי, או בהכרזה כל-שהיא. כל נער יהודי יודע שעם הגיעו לגיל שלוש-עשרה,כל המצוות והחוקים שבין אדם למקום  ובין אדם לחברו, חלים עליו מאותו יום, ואין הוא יכול  יותר  "לסמוך" על כתפי- הוריו. עם זאת כבר פשט המנהג בכל עדות ישראל, לציין אירוע חשוב זה בחייו של כל נער יהודי, באופן פומבי וחגיגי ביותר.

 

בימי שני, או חמישי בשבוע, בסמוך לכניסתו של הנער לגיל המצוות, הוא מתעטף בטלית חדשה, ומברך ברכת "שהחיינו" על הטלית; ומתכוון גם על כניסתו לגיל המצוות. (מנהג רוב בני עדות אשכנז שאין הנער/הרווק מתעטף בטלית עד לנישואיו) מניח לראשונה תפילין בברכה; ועולה בפעם הראשונה בחייו לקרוא בתורה כגדול. בשבת הסמוכה הוא עולה  לתורה וקורא בפרשת השבוע.יש הנוהגים לקרוא את הפרשה כולה, יש הקוראים את הפרשה וגם את ההפטרה,יש הקוראים רק את  ה"עלייה" שלהם; ויש שבנוסף לכל זאת, נושאים גם דרשה "בענייני-דיומא", כל אחד בהתאם לכישוריו ורצונותיו.

 

במעמד העלייה לתורה, האב עומד על-יד בנו ומכריז בפני הקהל.."ברוך שפטרני מעונשו של זה" והמקור למנהג הזה הוא במדרש ...."ויגדלו הנערים.......אמר רבי אלעזר, צריך אדם להיטפל עם בנו י"ג שנה, מכאן והילך צריך שיאמר..  ברוך שפטרני מעונשו של זה" (בראשית-רבה פ"ג) הטעם למנהג הזה, לברכה הזאת הוא; משום שעד היום נענש האב על חטאי הבן משום שלא חנכו; ומכיוון שהגיע  לגיל בר-מצווה יצא מרשותו ושוב אינו מחייבו בעונש.

 

בימינו חגיגת בר-המצווה נערכת בדרך כלל ברוב פאר והדר; ולפעמים היא נמשכת כמה ימים ולילות. הסעודה או המסיבה שעורכים לכבוד חתן בר המצווה נחשבת ל"סעודת-מצווה" ובמדרש  נאמר ...   ." ויעש  אברהם משתה גדול ביום הגמל את יצחק, שנגמל מיצר- הרע היינו, בן י"ג שנים ….".

 

יהושע ישי, נתניה, מורה לבר מצווה בנוסח ספרד

" חנוך לנער על-פי דרכו, גם כי יזקין לא-יסור ממנה" (משלי כ"ב  ו')

 

chayyv@walla.com      נייד: 050-7555375

 

 


קרדיט:  http://ben13lemitzvot.com