בר/בת מצווה
חיפוש תחום
12 שאלות ותשובות ל- בת המצווהנכתב ע"י זכי - המדריך ללימוד בר מצווה באינטרנט בתאריך 30/04/2007

1. שאלה- בת מצווה מהי?
תשובה -נערה שהיא בת שתים עשרה שנים ויום אחד הופכת להיות מחוייבת בכל מצוות התורה שבהן חייבות נשים. יום בת המצווה כשמו כן הוא זהו היום בו היא הופכת להיות בת מצווה היינו מחוייבת במצווה.

 
2. שאלה- ועד בת המצווה איך היא נקראת?
תשובה- הבת מיום לידתה עד שתהיה בת י"ב שנים גמורות היא הנקראת קטנה. מבת י"ב שנה ויום אחד ומעלה נקראת נערה (רמב"ם הלכות אישות)

 
3. שאלה- אם כך מקדימה הבת את הבן בקיום המצוות וכל זאת למה?
תשובה- כתוב "ויבן ה' אלוקים את הצלע" (בראשית ב',כב') ר' אליעזר בשם ר' יוסי בן זמרא אמר: "ניתן בה בינה יתרה יותר מן האיש" ולפיכך מתחייבת קודם לאיש. 

 
4. האם נשים חייבות במצוות כמו הגברים ?
לא , אמנם הנשים חייבות בכל הלאוים כלומר בכל מה שאוסרת התורה הן חייבות, אבל פתורות ממצוות עשה שהזמן גרמן היינו מצוות התלויות בהגדרת זמן מסויים.

 
5. שאלה- האם ישנם מצוות המיחדות את האישה?
תשובה- כן, הדלקת נרות, הפרשת חלה וטהרת המשפחה הן מצוות מיוחדות לאישה. 

 
6. שאלה-האם חובה לחגוג את יום בת המצווה?
תשובה-לא שמענו על חגיגת בת המצווה בדורות קודמים יתכן שזאת משום צניעות וכבוד האשה כמו שנאמר "כבודה בת מלך פנימה".

 
7. שאלה- ובדורנו חוגגים בת מצווה?
תשובה- בדורנו רווח המנהג לחגוג, ישנם חילוקי דעות בן פוסקי ההלכה מהי מידת החגיגה שיש לעשות אך יש שפסקו שאפילו צריך לעשות ממש סעודת מצווה.

 
8. שאלה- ומה תעשה הנערה החוגגת?
תשובה -תהיה בשמחה יתרה באותו היום, תלבש בגדי שבת וחג, ורצוי שתלבש בגד חדש ותברך עליו ברכת "שהחיינו והגענו לזמן הזה" וכן יש הנוהגות לעשות הפרשת חלה.

 
9. שאלה- ידוע שהאב מברך בבר מצווה של בנו ברכת ברוך שפטרנו האם נהוג לברך בבת המצווה ברוך שפטרנו על ביתו?
בעל "כף החיים" כותב שלא תיקנו לברך, הרב יצחק ניסים זצ"ל כותב כי יש מקום לברך אך בלא הזכרת שם ומלכות היינו יברך בלא הזכרת שם השם בברכה. 

 
10. שאלה- האם לאם הנערה ישנה חובה מיוחדת לכבוד בת המצווה של הבת.
תשובה- לא במיוחד. מומלץ שתמשיך להיות אמא טובה למרות שהבת כבר "גדולה". 

 
11. שאלה- מהו התוכן המרכזי של בת המצווה?
תשובה- כיוון שבזה היום הופכת הילדה לנערה נותנים לה גם את זכות הדיבור, ובקול !!! וזוהי הדרשה, יפה ונהוג להזכיר בדרשה את הכרת הטוב להורים למורים ולקהל וכן להסביר מהי משמעות בת המצווה בהלכה.

 
12. שאלה- מה אנחנו כבר בשאלה ה 12?
תשובה- אכן כן, שיהיה במזל-טוב !!! 

 


קרדיט:  http://www.bat-mitzvah.co.il