בר/בת מצווה
חיפוש תחום

דרשה בסגנון מסורתינכתב ע"י חברת טקסטים בחרוזים בתאריך 29/04/2007

דרשה בסגנון מסורתי 

היום בהגיעי לגיל מצוות,
אני נוטל על עצמי עול של חובות.
לעשות את המצוות שהורנו ד',
ובאמונה גדולה אותן לקיים.
לשמור על שלושת האותות שבין הקב"ה לביננו,
השבת, ברית המילה והנחת התפילין, שצוונו.
ככתוב בפרק כ"ה, ה' במסכת אבות:
"בן שלוש עשרה למצוות"
אלה הדברים של יהודה בן תימא,
אציין מהם אחדים, רק כמה:
מהיום אני מצטרף למניין ומניח תפילין.
נדריי קיימים ואני בר מצווה ובר עונשין.
ואכן, אבי אומר לפני כולנו:
"מעונשו של זה ברוך שפטרנו".